Andra färjstället vid Uss. 11.7.1917

Bifloden Uss måste överskridas flera gånger med vattendrivna färjor.Här andra övergången som expeditionen företog.Färjan skymtar till vänster på bilden.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 A
Signum: A.107
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
färjor, berg, skog, strömmande vatten, erosion
Språk: Svenska
Historia
Tid: 11.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer