10 verst W Hlebnikova och S om Ha-Kem 7.9. 1917

Efter de ofta förekommande skogsbränderna i landet uppstår ny björk- eller cederskog
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.045
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skog, ängar, häst, björk
Språk: Svenska
Historia
Tid: 7.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer