Från Jenissej ångbåtsresan. 20.6. 1917

Bild av ett skiktat berg vid stranden av Jenissej något nedanom Batini i Jenissej-floden.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.005
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
strömmande vatten, erosion, bergarter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 20.6.1917
Sluttid: 1917
Aktörer