Kameler utanför Bjelotsarsk. 18.7. 1917

Det säkraste transportsystemet över stepper och halvöknar var på den tiden kamelkaravaner. Kamelerna fanns som husdjur och levde vilda främst i de sydvästra delarna av Tuva.Den stora mongoliska vägen mellan Bjelotsarsk och Schurmak var ett färdstråk för kamelkaravaner.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.156
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
inhägnader, stepp, kamel
Språk: Svenska
Historia
Tid: 18.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer