Grävning av en skärpgrop vid Dshivei. 12.8. 1917

Steinar Foslie och en rysk arbetare gräver en skärpningsgrop i bäckmoränen vid stranden av Schivei.Arbetet övervakas av en sojot, möjligen områdets nojon.Nojon betyder furste och chef för lokalförvaltningen bland sojoterna.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.031
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Språk: Svenska
Historia
Tid: 12.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer