Urjanhai Sibirien 1917 E

Finländsk geologisk expedition till Urjanhai 1917
Grunduppgifter
Typ: Samling
Signum: 5.URJ E
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1917
Sluttid: 1917
Aktörer