Från Sajanerna några verst efter Malaja Oja. 8.7.1917

Kontextuppgifter
Expeditionen håller en paus vid en blomsteräng vid den nybyggda sajanvägen högt uppe i bergen.Blommorna består av rhododendron,trollius sibirica och orkidéer.Den svaga vägkanten är utmärkt med vässade pålar.Aradanbergen skymtar i bakgrunden.
Aktörer
upphovsman: Eric Linden
ägare: Åbo Akademi
utgivare: Sjundby traditionsförening
Ämnesord
vägar, berg, häst, ryttare, forskningsresande, gevär, skog, blommor (prydnadsväxter)
Tid
8.7.1917
Typ
Bild
Media id/signum
B.021
Ingår i samlingen
Urjanhaj Sibirien 1917 B
Skapat 05.04.2016 av Sjundby Traditionsförening
Uppdaterat 23.10.2016 av Sjundby Traditionsförening