Stepp, station Otinskaja 14.6.1917

Expeditionens resa går genom det väst-sibiriska låglandet som var uppodlat endast delvis p.g.a. den vattensjuka marken,matjordslagret var ställvis upp till två meter tjockt och otroligt fruktbart.Bilden är tagen nära järnvägsstationen Otinskaja.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.006
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
stepp, kärr
Språk: Svenska
Historia
Tid: 14.6.1917
Sluttid: 1917
Aktörer