Jenissej 3.10. 1917

Interiör från flotten och i bakgrunden ett terassformat berg som har eroderat mycket starkt.Som passagerare syns Steinar Foslie med vit skjorta och Thord Brenner.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.095
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, forskningsresande, erosion, flotta, sängkläder, kistor
Språk: Svenska
Historia
Tid: 3.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer