Från Ural 13.6. 1917

En rysk by i Uraltrakten fotograferad från tåget före Jalotorovsk.På bilden syns också kolröken från lokomotivet.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.004
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
byar, inhägnader, träd, rök, jordbruksmark
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.6.1917
Sluttid: 1917
Aktörer