Erik Lindénin kalankasvatus Sjundbyn myllyllä

Syksyllä 2014 käynnistimme hankkeen, jossa tutkimme kalankasvatuslaitosta, joka sijaitsi Sjundbyn koskessa myllyn lähistöllä 1930-1940-luvuilla. Laitoksen perusti Erik Lindén yhteistyössä Fiskodlingens vänner i Finland järjestön kanssa.

Esitämme kalankasvatuslaitosta tarkemmin elokuussa 2015 Porkkalan evakkovaelluksen yhteydessä. Evakkovaellukseen lähdetään Sjundbyssä 15.8.2015.

Poika Sjundbyn koskella heinäkuussa 2015

Kuva: Heidi Holmlund