Vi komma till Sajanerna. 7.7. 1917

Kontextuppgifter
I tarantassen på sajanvägen syns Halvdan Grönberg och på vänstra sidan av vägen bredvid följehästen Jakob Johannes Sederholm.På högra sidan av vägen möjligen Kenneth Wrede.
Aktörer
upphovsman: Eric Linden
ägare: Åbo Akademi
utgivare: Sjundby traditionsförening
Ämnesord
vägar, berg, ryttare, forskningsresande, gran, hästfordon, blommor (prydnadsväxter)
Tid
7.7.1917
Typ
Bild
Media id/signum
B.015
Ingår i samlingen
Urjanhaj Sibirien 1917 B
Skapat 05.04.2016 av Sjundby Traditionsförening
Uppdaterat 23.10.2016 av Sjundby Traditionsförening